ویدئو محوربندی بیانات رهبری در جمع بسیجیان در ورزشگاه آزادی / معاونت سیاسی سپاه

بستن تبلیغ بستن

درباره ویدیو کلیپ: همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور و خود آنها به همدیگر مژده میدادند، دل خوشی میدادند که آقا شش ماه صبر کنید، کلکش کنده میشود؛ شش ماه میشد و کلک کنده نشده بود، میگفتند یک سال دیگر صبر کنید، قضیّه تمام میشود؛ چهل سال از آن زمان گذشته است و آن نهال باریک تبدیل شده به این درختِ تناور؛ حالا این بیچاره دل خوشی میدهد به خودش و به همکارانِ اروپایی اش که دو سه ماه صبر کنید؛ بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که: شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد گَه دانه دانه ( ویدیو کلیپ ورزشگاه آزادی ویدیو کلیپ مقام معظم رهبری ویدیو کلیپ معاونت سیاسی سپاه. همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور و خود آنها به همدیگر مژده میدادند، دل خوشی میدادند که آقا شش ماه صبر کنید، کلکش کنده میشود؛ شش ماه میشد و کلک کنده نشده بود، میگفتند یک سال دیگر صبر کنید، قضیّه تمام میشود؛ چهل سال از آن زمان گذشته است و آن نهال باریک تبدیل شده به این درختِ تناور؛ حالا این بیچاره دل خوشی میدهد به خودش و به همکارانِ اروپایی اش که دو سه ماه صبر کنید؛ بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که: شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد گَه دانه دانه (، ورزشگاه آزادی مقام معظم رهبری معاونت سیاسی سپاه دانلود محوربندی بیانات رهبری در جمع بسیجیان در ورزشگاه آزادی / معاونت سیاسی سپاه.

منبع ویدیو: کانال معاونت سیاسی سپاه-سایت بصیرت در آپارات

دانلود گزارش تخلف لینک منبع
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: