ویدئو خاطره آخرین دیدارپرویزخرسند باعلی شریعتی/به امیدآزادی زندانیان سیاسی درسراسرجهان

بستن تبلیغ بستن

درباره ویدیو کلیپ: با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خون به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم.بعلت شرط سازگاری ژنتیکی برای پیوند سلول بنیادی،ممکن است تنها شما فرد مشابه به یک بیمار و نجاتگر باشید.سایت اطلاع از مراکز ثبتنام اهدا سلول بنیادی موجود در شهرهای مختلف و اطلاعرسانی کودکان نیازمند پلاکت خون hla.behdasht.gov.ir telegram.me/goldencells ویدیو کلیپ استاد پرویز خرسند. با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خون به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم.بعلت شرط سازگاری ژنتیکی برای پیوند سلول بنیادی،ممکن است تنها شما فرد مشابه به یک بیمار و نجاتگر باشید.سایت اطلاع از مراکز ثبتنام اهدا سلول بنیادی موجود در شهرهای مختلف و اطلاعرسانی کودکان نیازمند پلاکت خون hla.behdasht.gov.ir telegram.me/goldencells، استاد پرویز خرسند دانلود خاطره آخرین دیدارپرویزخرسند باعلی شریعتی/به امیدآزادی زندانیان سیاسی درسراسرجهان.

منبع کلیپ: کانال اهدا سلول بنیادی و پلاکت در آپارات (aparat/ehdaseloolbonyadi)

دانلود گزارش تخلف لینک منبع
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: