ویدئو حسین عرفانی در برنامه خندوانه

بستن تبلیغ بستن

درباره ویدیو کلیپ: ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ‏( ﺯﺍﺩﻩ ۱۳۲۱ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ؛ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ۲۱ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ۱۳۹۷ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‏) ﺍﺯ ﺩﻭﺑﻠﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻼ ﻧﺎﻇﺮﯾﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺩﻭﺑﻠﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۰ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﻭﺑﻼﮊ ﺭﺍ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۶ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ . ‏[ ۱ ‏] ﻭﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺴﺘﺮﻯ ﺑﻮﺩ؛ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ ۱۳۹۷ ﺩﺭ ﺳﻦ ۷۶ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ . ‏[ ۲ ‏] . ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ‏( ﺯﺍﺩﻩ ۱۳۲۱ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ؛ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ۲۱ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ۱۳۹۷ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‏) ﺍﺯ ﺩﻭﺑﻠﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻼ ﻧﺎﻇﺮﯾﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺩﻭﺑﻠﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۰ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﻭﺑﻼﮊ ﺭﺍ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۶ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ . ‏[ ۱ ‏] ﻭﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺴﺘﺮﻯ ﺑﻮﺩ؛ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭﻣﺎﻩ ۱۳۹۷ ﺩﺭ ﺳﻦ ۷۶ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ . ‏[ ۲ ‏]، دانلود حسین عرفانی در برنامه خندوانه.

منبع ویدیو: کانال ۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ در آپارات

دانلود گزارش تخلف لینک منبع
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: