ویدئو مهندسی آسمان خراشها آینده با کپی از طبیعت

بستن تبلیغ بستن

درباره ویدیو کلیپ: By 2050, two-thirds of us wil be living in cities, so architects are taking inspiration from nature to build more sustainable skylines. Read More: WOHA http://www.woha.net/ The Wood Innovation and Design Centre https://www.unbc.ca/engineering-graduate-program/wood-innovation-and-design-centre Tokyo to build world's tallest timber tower https://www.cnn.com/ ویدیو کلیپ skyscrapers ویدیو کلیپ wood skyscrapers ویدیو کلیپ timber skyscrapers ویدیو کلیپ green skyscrapers ویدیو کلیپ modern skyscrapers ویدیو کلیپ future designs ویدیو کلیپ futuristic architecture ویدیو کلیپ future buildings ویدیو کلیپ future cities. By 2050, two-thirds of us wil be living in cities, so architects are taking inspiration from nature to build more sustainable skylines. Read More: WOHA http://www.woha.net/ The Wood Innovation and Design Centre https://www.unbc.ca/engineering-graduate-program/wood-innovation-and-design-centre Tokyo to build world's tallest timber tower https://www.cnn.com/، skyscrapers wood skyscrapers timber skyscrapers green skyscrapers modern skyscrapers future designs futuristic architecture future buildings future cities دانلود مهندسی آسمان خراشها آینده با کپی از طبیعت.

منبع ویدیو: کانال های تک در آپارات

دانلود گزارش تخلف لینک منبع
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: