ویدئو محرم97حرکت نخل هابعدازمقتل خوانی بسمت هیئت های مذهبی

بستن تبلیغ بستن

درباره ویدیو کلیپ: مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمراسم باشکوه معنوی محرم های فردوس خراسان قبل ازانجام هرکاری به قسمت اطلاعیه هابرویدتامنظوروهدف ایجاداین وبگاه رامتوجه شوید.دوستانی که فیلم یاعکس ویامستندات ازروزهای محرم فردوس وروستاهای تابعه دارندمی توانندازطریق جیمیل ferashweb@gmail.com فایل خودراارسال تابنام خودتان دراین وبگاه گذاشته شود.درضمن عکس هاوفیلم های بی کیفیت گذاشته نخواهندشد. برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir ویدیو کلیپ نخل گردانی ویدیو کلیپ فردوس عاشورا ویدیو کلیپ عاشورای97فردوس. مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمراسم باشکوه معنوی محرم های فردوس خراسان قبل ازانجام هرکاری به قسمت اطلاعیه هابرویدتامنظوروهدف ایجاداین وبگاه رامتوجه شوید.دوستانی که فیلم یاعکس ویامستندات ازروزهای محرم فردوس وروستاهای تابعه دارندمی توانندازطریق جیمیل ferashweb@gmail.com فایل خودراارسال تابنام خودتان دراین وبگاه گذاشته شود.درضمن عکس هاوفیلم های بی کیفیت گذاشته نخواهندشد. برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir، نخل گردانی فردوس عاشورا عاشورای97فردوس دانلود محرم97حرکت نخل هابعدازمقتل خوانی بسمت هیئت های مذهبی.

منبع ویدیو: کانال وبگاه مردمی فردوس عاشورا در آپارات

دانلود گزارش تخلف لینک منبع
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: